---

Sopimuksen osapuolet

---
---

Sopimuksen osapuolet

Sopimuksen osapuolina olevat kalastusoikeuden haltijat rajajoessa.

Tilanne 1.4.2017

Suomi

Pirkkiön kalastuskunta, Tornion kaupunki, Kivirannan kalastuskunta, Kukkolankosken kalastuskunta, Kukkolan osakaskunta, Alavojakkalan jakokunnan osakaskunta, Ylivojakkalan kalastuskunta, Matkakoski oy, Korven voima Korpikylä, Karungin osakaskunta, Kaulirannan kalastuskunta, Närkki-Tengeliö-Portimon kalastuskunta, Kainuunkylän osakaskunta, Nuotiorannan kalastuskunta, Alkulan kalastuskunta, Armassaaren kalastuskunta, Suomen valtio/Metsähallitus, Lappean-Ääverkosken kalastusalue, Kolarin kalastuskunta, Ristimella- Luttusen osakaskunta, Kangosjärven osakaskunta, Muonionniskan osakaskunta, Ylimuonion osakaskunta, Ylimuonion Isosaaren osakaskunta, Kätkäsuvannon osakaskunta, Palojoensuun kalastuskunta, Karesuvannon kalastuskunta, Kelottijärvenkalastuskunta.

Ruotsi

Nedre(Ala) Vojakkalan jakokunnan yhteinen vesialue, Övre (Yli) Vojakkalan jakokunnan yhteinen vesialue, Kukkolan jakokunnan yhteinen vesialue, Karungin jakokunnan yhteinen vesialue, Parkajoen kalastusalue, Kieksiäisvaaran jakokunnan yhteinen vesialue, Kengis Bruk A/B, C-ESohlbergin yhteinen vesialue  Ruokojärven jakokunnan yhteinen vesialue, Kassan ja Jarhoisen jakokunnan yhteinen vesialue, Juoksengin jakokunnan yhteinen vesialue, Kuivakankaan jakokunnan yhteinen vesialue, Forest Land ja Linus Rova, Pellon jakokunnan yhteinen vesialue, Kassan jakokunnan yhteinen vesialue, Ruskolan jakokunnan yhteinen vesialue ja Vitsaniemen jakokunnan yhteinen vesialue, Niemis jakokunnan yhteinen vesialue, Päkkilä yhteinen vesialue, Huuki jakokunnan yhteinen vesialue. Ristimella 1:1 vesialue, Koivukylä yhteinen vesialue