---

Lohikuolemien selvitys jatkuu

---
---

Lohikuolemien selvitys jatkuu

9.6.2016

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira jatkaa kesällä 2016 lohikuolemien selvityksiä yhteistyössä Statens Veterinärmedicinska Anstaltin (SVA) kanssa. Lohenkalastus Tornionjoella on jo alkanut ja ensimmäiset tiedot ihovaurioisista lohista on saatu. Ruotsin puolella on kahdesta kesällä 2015 otetusta lohinäytteessä todettu Ulcerative Dermal Necrosis (UDN) -tauti. Suomessa ei Tornionjoen näytteistä ole UDN-tautia löydetty, mutta Kemi- ja Simojokisuista pyydystetyissä merilohiemoissa sitä sen sijaan on todettu.


Ensimmäiset näytteet tänä kesänä on jokivarressa jo otettu, mutta tuloksia ei vielä ole saatavilla.

”Yhteistä aikaisempina vuosina tutkituille emolohille ovat olleet ihovauriot ja -tulehdukset. Sisäelinmuutoksia ei ole havaittu tai ne ovat olleet hyvin lieviä. Myöskään verenmyrkytykseen johtaneita virus- tai bakteeritauteja ei ole todettu”, sanoo erikoistutkija, ELT Perttu Koski Evirasta.


Yhteistyö kalastajien kanssa tärkeää


Sairaiden kalojen havainnoinnista on sovittu lukuisten Väylänvarren ja Perämeren kalastajien kanssa. Myös vapaa-ajankalastajat voivat ilmoittaa havainnoistaan.

”Yhteydenottoja ihovaurioisista tai muuten poikkeavista lohista odotetaan ja erityisen toivottavia ovat alkukauden näytekalat. Näytekala kannattaa laittaa heti jäihin tai kellariin, mutta pakastaminen ei ole hyvä vaihtoehto. Tutkimukset vievät tapauksesta riippuen noin viikosta kuukauteen”, sanoo Koski.

Tietoja sairastuneista lohikaloista voi laittaa myös nettiportaaliin

Suomenkielisistä kännyköistä ja tietokoneista ilmoituslomake avautuu suomenkielisenä ja ruotsinkielisistä ruotsiksi. Ilmoitukseen voi liittää digikuvan sairaasta lohesta. Sivulla on myös avattavissa kartta, jossa aikaisemmat havainnot ovat nähtävissä. Havaintoaineisto on molempien maiden käytössä.

Tornionjoen kalastuslupatuloista 2015 on Eviralle ja SVA:lle myönnetty rahoitusta, joka mahdollistaa aikaisempaa tiiviimmän yhteydenpidon kalastajiin ja kalastusmatkailuyrittäjiin. Tutkijat voivat myös tehdä näytteenottokäyntejä jokivarteen.

Vuosina 2014 - 2015 havaittiin Tornionjoella voimakasta nousulohien kuolleisuutta. Evirassa tutkittiin kesällä 2014 kahdeksan, talvella 2014 - 2015 ja kesällä 2015 yksi ja syksyllä 2015 yhteensä kaksitoista oireellista nousulohta.


Lue lisää

Tornionjoen lohikuolemat

Kalojen näytteenotto ja lähettäminen


Lisätietoja ja yhteydenotot sairastuneista kaloista:

jaostopäällikkö Perttu Koski, p. 040 569 4541, tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö